Otepää ANKist

Otepää  ANK on  avatud vähemalt kolmel päeval nädalas aadressiga Lipuväljak 13 (Otepää Vallavalitsuse keldrikorrusel).

Lahtiolekuajad on näha Otepää ANK Facebooki lehel.

Noortekeskuses on olemas kööginurk, padjanurk,arvuti, dataprojektor koos suure ekraaniga, Xbox 360 koos mängudega, lauamängud, telekas, raadio, lauajalgpall, õhuhoki, piljard.

Otepää ANK tegutseb selle nimel, et

1.      noortele vabaaja tegevuseks soodsaid tingimusi luua;

2.      noorsootegevuse alaseid projekte algatada ja läbi viia;

3.      noorte vajadusi ja huvisid teadvustada;

4.      laste- ja noorteüritusi korraldada;

5.      noorte omaalgatuslikke tegevusi tunnustada ja neile kaasa aidata;

6.      noorteorganisatsioonide tegevusi toetada;

7.      Otepää valla  noorte aktiivsust tõsta ja noori kaasata läbi tegutsemise;

8.      heaperemehelikult  noortekeskuse ruume hallata.