Otepää ANKist

Otepää  ANK on  avatud  kolmel päeval nädalas. Me asume Otepää Vallavalitsuse keldrikorrusel (Lipuväljak 13) .

Noortekeskuses on olemas kööginurk, arvuti, dataprojektor koos suure ekraaniga, Xbox 360 koos mängudega, lauamängud, telekas, raadio, lauajalgpall, õhuhoki, piljard.

Otepää ANK tegutseb selle nimel, et

1.      noortele vabaaja tegevuseks soodsaid tingimusi luua;

2.      noorsootegevuse alaseid projekte algatada ja läbi viia;

3.      noorte vajadusi ja huvisid teadvustada;

4.      laste- ja noorteüritusi korraldada;

5.      noorte omaalgatuslikke tegevusi tunnustada ja neile kaasa aidata;

6.      noorteorganisatsioonide tegevusi toetada;

7.      Otepää valla  noorte aktiivsust tõsta ja noori kaasata läbi tegutsemise;

8.      heaperemehelikult  noortekeskuse ruume hallata.